Previous
Next

Nền tảng định vị và điều hướng có thể tùy chỉnh đầy đủ tính năng

Tập đoàn của chúng tôi có chuyên môn từ tất cả các cảm biến định vị và công nghệ nhiệt hạch. Các giải pháp của chúng tôi có thể tùy chỉnh dựa trên kịch bản ứng dụng của bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu dự án độc đáo, chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp.

techvico
EXPERTISE

2D/3D LiDAR SLAM
VSLAM
Sensor fusion
Artificial Intelligence

Tìm hiểu thêm »

EXPERTISE

Stereo Camera
ISP tuning
Embedded systems
Artificial Intelligence

Tìm hiểu thêm »

EXPERTISE

RTK GNSS
INS device
Sensor fusion
Path planning algorithms

Tìm hiểu thêm »

Chúng tôi là ai

Techvico là một phần của tập đoàn toàn cầu

Các tập đoàn tương ứng của chúng tôi biết cách cung cấp cho khách hàng một giải pháp định vị toàn diện, hoàn chỉnh, chính xác, đáng tin cậy và phổ biến.

Chuyên môn của chúng tôi là kiến thức về cảm biến và công nghệ định vị.

Hãy cho chúng tôi biết lĩnh vực của bạn và chúng tôi rất vui được giúp dự án của bạn thành công, từ giai đoạn lập kế hoạch đến sản xuất hàng loạt.

Các giải pháp và cảm biến có thể tùy chỉnh, mô-đun

Tất cả các nhiệm vụ định vị của bạn với một công ty chuyên biệt để thuận tiện cho bạn.

Mọi thứ được thực hiện trong nhà, thậm chí xuống cấp độ cảm biến.

Hãy để chúng tôi làm những gì chúng tôi làm tốt nhất, để bạn có thể tập trung vào phần còn lại.

Sensing

RGBD Camera
Mono Camera
Stereo Camera
2D/3D LiDAR
IMU
GPS

Perception

Slam
2D/3D Maps
Obstacle Detection
Tracking
Object Dectection
Segmentation
Distance Estimation

Judgement

Motion Planning
Path Planning
Obstacle Avoidance

Operation

Steering
Acceleration
Braking

Sản phẩm & Giải pháp

Outdoor Robotics Positioning Solution

RTKGnss, IMU, Stereocamera, 3d lidar

Indoor Robotics Positioning Solution

Wheel encoder, IMU, Stereocamera, 2d lidar

UAV/Drones
Positioning Solution

RTKGnss, IMU, Stereocamera, 3d lidar

Bạn có một dự án / ứng dụng độc đáo mà bạn cần trợ giúp?