Tự động hóa công nghiệp

Techvico cung cấp các giải pháp tự động hóa hiện đại theo phương pháp turnkey trao tay cho các nhà máy và nhà kho. Các giải pháp chính bao gồm sản xuất với Robot, kho lưu trữ và phân loại tự động, phần mềm quản lý, Robot tự hành AGV/AMR

Định vị chính xác

Các giải pháp định vị chính xác, đáng tin cậy là cần thiết cho robot tự hành. Tại Techvico, chúng tôi cung cấp giải pháp định vị hoàn chỉnh. Các sản phẩm đã nghiên cứu thành công như dẫn đường SLAM, camera xử lý hình ảnh công nghiệp 3D, định vị GNSS/RTK