Skip to content Skip to footer

Hospitality

Tích hợp liền mạch với phần mềm khách hàng (IMS, POS or ERP). Màn hình HMI trên AMR hiển thị thông tin sản phẩm và người dùng có thể kết nối dữ liệu vị trí với thông tin hiện có.

Robot có thể điều hướng bằng cách đi theo người hoặc tự động đi tới một địa điểm. Người dùng có thể nhập một sản phẩm và robot sẽ hướng dẫn người dùng đến vị trí được chỉ định.

AMR đóng vai trò là thiết bị IOT di động thông minh để cung cấp và thu thập dữ liệu từ khách hàng thông qua thiết kế trực quan với người dùng.

Hỗ trợ các môi trường điều hướng chính xác, có thể thay đổi với công nghệ SLAM kết hợp nhiều cảm biến.

Hospitality

Tích hợp liền mạch với phần mềm khách hàng (IMS, POS or ERP). Màn hình HMI trên AMR hiển thị thông tin sản phẩm và người dùng có thể kết nối dữ liệu vị trí với thông tin hiện có.

Robot có thể điều hướng bằng cách đi theo người hoặc tự động đi tới một địa điểm. Người dùng có thể nhập một sản phẩm và robot sẽ hướng dẫn người dùng đến vị trí được chỉ định.

AMR đóng vai trò là thiết bị IOT di động thông minh để cung cấp và thu thập dữ liệu từ khách hàng thông qua thiết kế trực quan với người dùng.

Hỗ trợ các môi trường điều hướng chính xác, có thể thay đổi với công nghệ SLAM kết hợp nhiều cảm biến.

How

Phương thức hoạt động:

Khách hàng đăng ký thông qua giao diện trên màn hình HMI để kích hoạt một robot đang đỗ.

Khách hàng có thể lựa chọn chế độ di chuyển theo người để robot F50 bắt đầu đi theo khách hàng.

Khách hàng có thể chọn sản phẩm thông qua máy tính bảng và bắt đầu chế độ hướng dẫn để robot F50 điều hướng đến vị trí sản phẩm.

Khách hàng có thể chọn sản phẩm thông qua máy tính bảng và bắt đầu chế độ hướng dẫn để robot F50 điều hướng đến vị trí sản phẩm.

Khách hàng có thể quét mã vạch sản phẩm để biết thêm thông tin về sản phẩm.

Người quản lý có thể theo dõi từ xa trạng thái của robot theo thời gian thực. Báo cáo phân tích kinh doanh cũng sẽ được cung cấp để theo dõi hiệu suất.

Iindustries

Các ngành ứng dụng

Thư viện

Dịch vụ

Y tế

Bán lẻ & Mua sắm

Quan tâm nhiều hơn?

Get In Touch

Gói sản phẩm

TẢI XUỐNG

Gửi liên kết tải xuống tới:

Package Brochure

FREE DOWNLOAD

Send download link to: