Kiểm tra chất lượng ngô

Các tính năng của Phần mềm VisionBank Machine Vision trong Kiểm tra chất lượng ngô bao gồm:

  • Phân chia hình ảnh hạt của ngô nhiều loại hạt
  • Các hoạt động tiền xử lý
  • Màng tẩy mảng bám, đếm mảng bám và các chức năng khác
  • Để phát hiện mắt bọ ngô, phát hiện đầu đen trên ngô, phát hiện nấm mốc ngô, phát hiện hư hại trên ngô Damage detection, etc.
  • Nâng cao thông tin hình ảnh để có độ phát hiện chính xác cao hơn
  • Phân biệt chất lượng của ngô bằng cách sử dụng các thông tin như đặc điểm ngoại hình và màu sắc của ngô.
Thanks for reading!
NỘI DUNG KHÁC

Xem thêm nhiều ứng dụng thành công khác

Xem thêm những khó khăn của các ứng dụng Machine Vision và cách các sản phẩm của chúng tôi khắc phục điều đó.

Về Trang Chủ

Tìm hiểu thêm về Techvico và các sản phẩm của chúng tôi.