Kiểm tra điện “điểm khiếm khuyết” màn hình LCD

Màn hình LCD chủ yếu bao gồm các bộ lọc, bộ phân cực, thủy tinh và đèn huỳnh quang catốt lạnh. “Điểm khiếm khuyết” là các điểm ảnh không thể sửa chữa được trên màn hình LCD. Ngoài những hư hỏng do con người gây ra, chúng hầu hết là do các điểm sáng gây ra trong quá trình sản xuất. Mặt phản xạ bên trong của màn hình bị nén bởi ngoại lực hoặc bị biến dạng nhẹ bởi nhiệt.

Các khuyết điểm thường gặp ở màn hình LCD có thể được chia thành ba loại: điểm ảnh chết, điểm sáng và điểm tối.​

Điểm ảnh chết: Các chấm đen thuần khiết dưới màn hình trắng hoặc các chấm trắng thuần khiết dưới màn hình đen. Các pixel phụ R, G và B của pixel bị hỏng dẫn đến pixel chết.

 

Điểm sáng: Các điểm R, G và B (đỏ, lục và lam) hiển thị trong trường hợp màn hình đen được gọi là điểm sáng.

 

Điểm tối: Các điểm màu không thuần R, G và B được gọi là điểm tối trong trường hợp màn hình trắng.

Điểm tối

Điểm sáng

Điểm ảnh chết, chấm tối & chấm sáng

Thanks for reading!
NỘI DUNG KHÁC

Xem thêm nhiều ứng dụng thành công khác

Xem thêm những khó khăn của các ứng dụng Machine Vision và cách các sản phẩm của chúng tôi khắc phục điều đó.

Về Trang Chủ

Tìm hiểu thêm về Techvico và các sản phẩm của chúng tôi.