Kiểm tra thị giác các bộ phận của đĩa

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, việc phát hiện các bộ phận rất quan trọng. Chỉ 1 vấn đề nhỏ về chất lượng sản xuất cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của toàn bộ thiết bị và thậm chí đến cả sự an toàn chung trong sản xuất.  Thực nghiệm này chủ yếu sẽ phát hiện xem có sợi chỉ ở tâm đĩa hay không, đồng thời phát hiện các ký tự.

1. Hiểu nhu cầu thử nghiệm sản phẩm và các bối cảnh sử dụng của khách hàng

  • Vùng nhìn camera φ150
  • Khoảng cách chụp có thể điều chỉnh

  • Tốc độ phát hiện: phát hiện tĩnh

  • Danh mục: phát hiện chủ đề, phát hiện ký tự

2. Đánh giá và lập phương án khả thi giới thiệu sản phẩm

Tính năng: Phát hiện đĩa ren ốc và nhận dạng ký tự đĩa.

Nhận dạng ký tự cần được xử lí:

1. Nhận dạng ký tự – xác định nội dung ký tự

-> Sử dụng hàm so sánh chuỗi để xác định tính nhất quán của nội dung ký tự.


2. Cũng có thể được phát hiện sau khi vị trí sản phẩm thay đổi.

Phát hiện ký tự đĩa

Liệu ren ốc đĩa có được phát hiện không

Sự khác biệt giữa đã được ren ốc và chưa được ren ốc là khoảng 10 pixel.

Việc này có thể được đánh giá bằng cách xác định đường kính của vòng tròn.

Thanks for reading!
NỘI DUNG KHÁC

Xem thêm nhiều ứng dụng thành công khác

Xem thêm những khó khăn của các ứng dụng Machine Vision và cách các sản phẩm của chúng tôi khắc phục điều đó.

Về Trang Chủ

Tìm hiểu thêm về Techvico và các sản phẩm của chúng tôi.