Skip to content Skip to footer

Giải pháp

Chế tạo

Giải pháp AMR cho Intralogistics

dành cho Sản xuất thông minh

Đạt được nhà kho và dây chuyền sản xuất thông minh với sự tích hợp với MES, WMS hoặc ERP của khách hàng để hợp lý hóa vận chuyển vật liệu và giảm thiểu tương tác thủ công.

TVC Fleet+ cung cấp bảng điều khiển dữ liệu, báo cáo theo dõi và phân tích theo thời gian thực để kiểm soát hoàn toàn cơ sở của bạn và thực hiện các cải tiến theo quy trình có định hướng.

TVC Fleet+ phối hợp thông minh nhiều loại và thương hiệu robot với việc lập kế hoạch tuyến đường hiệu quả và giao tiếp với thiết bị sản xuất để đạt được quyền tự chủ hoàn toàn với độ chính xác và hiệu suất tối đa. .

Điều hướng với độ chính xác cao trong môi trường thay đổi và dừng đỗ chính xác thông qua giao tiếp với PLC và cảm biến.

Giải pháp AMR cho Intralogistics

dành cho Sản xuất thông minh

Đạt được nhà kho và dây chuyền sản xuất thông minh với sự tích hợp với MES, WMS hoặc ERP của khách hàng để hợp lý hóa vận chuyển vật liệu và giảm thiểu tương tác thủ công.

TVC Fleet+ cung cấp bảng điều khiển dữ liệu, báo cáo theo dõi và phân tích theo thời gian thực để kiểm soát hoàn toàn cơ sở của bạn và thực hiện các cải tiến theo quy trình có định hướng.

TVC Fleet+ phối hợp thông minh nhiều loại và thương hiệu robot với việc lập kế hoạch tuyến đường hiệu quả và giao tiếp với thiết bị sản xuất để đạt được quyền tự chủ hoàn toàn với độ chính xác và hiệu suất tối đa. .

Điều hướng với độ chính xác cao trong môi trường thay đổi và dừng đỗ chính xác thông qua giao tiếp với PLC và cảm biến.

How

Quy trình hoạt động:

1. AMR chờ ở khu vực standby để nhận lịch đơn hàng trong ngày dưới dạng nhận lệnh từ phần mềm máy khách (MES/ERP/WMS)

2. Tùy thuộc vào tiến độ đơn hàng, TVC Fleet+ điều phối và phân công công việc phù hợp cho các AMR để vận chuyển nguyên vật liệu từ kho đến dây chuyền sản xuất.

3. TVC Fleet+ cho phép AMR giao tiếp với hệ thống băng tải để đưa vật liệu vào máy móc hoặc thang máy để di chuyển giữa các tầng.

4. AMR di chuyển một nửa thành phẩm giữa các dây chuyền sản xuất hoặc đến kho để lưu trữ theo các lệnh nhất định.

5. AMR trả lại các khay hoặc thùng rỗng trở lại vị trí được chỉ định để sử dụng cho các đơn đặt hàng tiếp theo.

6, AMR trở lại vị trí chờ standby nếu không nhận được nhiệm vụ mới. AMR đi đến trạm sạc khi pin yếu.

Giải pháp

Giải pháp chìa khóa trao tay

01

Yêu cầu dự án

Hiểu được các khó khăn hiện tại & ưu tiên kinh doanh.
02

Đề xuất giải pháp

Thiết kế một giải pháp tùy chỉnh phục vụ cho nhu cầu dự án của khách hàng.
03

Mô phỏng & chạy thử

Chạy thử demo trực tiếp tại công trình hoặc chạy mô phỏng từ xa.
04

Triển khai dự án

Lắp đặt phần cứng & tích hợp phần mềm theo kế hoạch.
05

Kiểm tra & bảo trì

Hoàn thành thử nghiệm nghiệm thu tại nhà máy và thực hiện bảo trì định kỳ.

Robot dịch vụ

Khám phá ngay các mô hình kinh doanh cho thuê để trải nghiệm các lợi ích.

Đặt lịch xem thử

Mô phỏng hiệu suất và xem robot hoạt động như thế nào trong kho của bạn trước khi đặt hàng.

Robot as a Service

Explore leasing or rental business models to experience the benefits.
Talk to our Sales

Schedule a Demo

Simulate the performance and see how it works in your production facility before commitment.
Leave a Message

Get In Touch

Gói sản phẩm

TẢI XUỐNG

Gửi liên kết tải xuống tới:

Package Brochure

FREE DOWNLOAD

Send download link to: