Giải pháp kho toàn diện

Tư vấn

Khảo sát.
Cập nhật hiện trạng.
Tư vấn trực tiếp và trực tuyến.
Đánh giá mức khả thi

Thiết kế

Tự động hóa & công nghệ.
Thiết kế sản phẩm
Hệ thống quản lý kho

Mua hàng

Lên kế hoạch mua vật liệu & thiết bị
Chuẩn bị phần mềm quản lý
Kiểm soát chất lượng nhà cung cấp

Triển khai

Setup giá kệ, phân loại và hệ thống tải hàng
Tích hợp và lắp đặt phần mềm
Quản lý chất lượng và an toàn

Dịch vụ sau bán hàng

Chăm sóc khách hàng
Training và bảo dưỡng

TỔNG THỂ GIẢI PHÁP

CÁC CẤP ĐỘ TỰ ĐỘNG HÓA KHO VẬN

Hai lĩnh vực chính có thể được tự động hóa: ra quyết định (phân bổ nhiệm vụ cho các nhà điều hành khác nhau, chọn các tuyến đường để theo dõi, v.v.) và vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực kho hàng. Cả hai đều tạo thành những phần quan trọng trong việc xác định một nhà kho tự động.

HỆ THỐNG KHO TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG ASRS

TRUY XUẤT TỰ ĐỘNG

MINILOAD ASRS

KHO DẠNG TRAY

VLM

KHO LƯU TRỮ

TỰ ĐỘNG PALLET SHUTTLE

PHẦN MỀM

QUẢN LÝ KHO WMS

Ngành nghề ứng dụng

Tự động hóa cùng Techvico

Năng lực dự án

Đối tác tin cậy